Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej

Latest Posts

WRZESIEŃ 2014

Zaczynamy pracę. Przyjmujemy dzieci do świetlicy z klas 0-III na podstawie kart zgłoszeniowych wypełnianych przez rodziców lub opiekunów. Poznajemy dzieci, organizujemy zajęcia integracyjne, rozmawiamy o ich zainteresowaniach. Zapoznajemy z regulaminem świetlicy i planem pracy świetlicy. Wdrażamy do zajęć świetlicowych. Dzieci…
Read more

Wyprawka szkolna

O przyznanie dofinansowania zakupu podręczników mogą ubiegać się rodzice /opiekunowie prawni dzieci, które w roku szkolnym 2014/2015 rozpoczną naukę: w klasie drugiej, trzeciej i szóstej pod warunkiem, iż spełniają kryterium dochodowe z ustawy z dnia 29 lipca 2014 r. o…
Read more