Wykaz zebrań z Rodzicami

WYKAZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI

WYKAZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI

dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I – VII  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

21 listopada 2017 (wtorek)

godz. 16:00 – zebrania w salach lekcyjnych

0a – 45                                  Ia – 31

0b – 26                                  Ib – 32

                                               Ic – 37

                                               Id – 29

7 grudnia 2017r. (czwartek)

  • KLASY VI – godz. 16:00 stara sala gimnastyczna  szkolenie dla rodziców na temat:

„ Dopalacze i środki psychoaktywne” prowadzone przez przedstawicieli Policji.

Po szkoleniu zebrania klasowe w salach lekcyjnych:

VIa –  26                    VIc – 14

VIb – 28                     VId – 13

  • KLASY VII – godz. 16:00 zebrania w salach lekcyjnych:

VIIa – 15

VIIb – 12

VIIc – 10

godz. 17:00  stara sala gimnastyczna szkolenie dla rodziców na temat: „ Dopalacze i środki psychoaktywne” prowadzone przez przedstawicieli Policji.

8 grudnia 2017r. (piątek)

godz. 16:00 – zebrania w salach lekcyjnych:

IIa – 18                                                          IVa – 13                     Va – 26

IIb –  19                             7 grudnia 2017 IVb – 9                       Vb – 15

IIIa – 29                                                         IVc – 14                     Vc – 12

IIIb – 31                                                         IVd – 28                     Vd – 16

IIIc – 37                                                         IVe – 10

IIId – 32                                                         IVf – 9

IIIe – stara sala gimnastyczna