Powiatowy Konkurs Matematyczny “As n-tych klas” – regulamin

Regulamin XVII edycji Powiatowego Konkursu Matematycznego “As n-tych klas” dla uczniów klas 5 i 7 szkół podstawowych z terenu powiatu sierpeckiego

Cele Konkursu:

• Upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej wśród uczniów klas 5 i 7.

• Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów.

• Kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia; stymulowanie pracowitości i wytrwałości.

• Promowanie dorobku i osiągnięć uczniów.

• Integracja środowiska uczniowskiego.

• Tworzenie okazji przeżywania atmosfery konkursowej.

• Współpraca nauczycieli matematyki szkół podstawowych

Regulamin Konkursu

1. Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu

2. Konkurs jest dwuetapowy:

a) pierwszy etap – szkolny odbywa się w marcu 2018 r. w macierzystej szkole i jest przeprowadzony przez nauczyciela matematyki tej szkoły

b) zadania na eliminacje szkolne układają nauczyciele szkoły, w której się odbywają,

c) każdy uczestnik konkursu startuje indywidualnie,

d) po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych nauczyciel odpowiedzialny za ich przebieg przesyła listę zakwalifikowanych uczniów do 13 kwietnia 2018r.

e) drugi etap – powiatowy ( finał konkursu ) odbędzie się 27 kwietnia 2018 roku (piątek) o godzinie 12:00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu.

f) w konkursie finałowym biorą udział uczniowie zakwalifikowani z etapu szkolnego z każdej szkoły.

g) Zadania na II etap konkursu przygotowują nauczyciele matematyki szkoły, w której odbywa się konkurs.

3. Zakres materiału obowiązującego w II etapie Konkursu obejmuje zadania związane z programem nauczania „Matematyka wokół nas” – klasa 5 i “Matematyka z plusem” – klas 7 .

4. Drugi etap Konkursu obejmuje 10 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte w dwóch kategoriach:
As 5 – tych klas, uczniowie klas piątych
As 7 – tych klas, uczniowie klas siódmych

5. Udział szkoły w konkursie i listę zakwalifikowanych uczniów należy zgłosić drogą elektroniczną na adres aga.slawinska@interia.pl  do 13 kwietnia 2018r.

6. W czasie konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów. Każdy uczestnik posiada przybory szkolne, przyrządy do geometrii i legitymację szkolną.

7. Czas rozwiązywania zadań wynosi 60 minut.

8. Każdy uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie.

9. Do dnia 11 maja 2018r. na stronie internetowej szkoły (www.sp2.sierpc.pl) zostanie opublikowana lista nagrodzonych – I, II i III miejsce. Pozostałe wyniki uczniów otrzymają nauczyciele – opiekunowie.

UWAGA:
Udział w konkursie traktuje się jako zgodę na publikację wyników
(imię i nazwisko, nazwę szkoły, miejsce) na stronie internetowej www.sp2.sierpc.pl

10. Prace uczniów będą sprawdzane przez Komisję, której przewodniczącym będzie nauczyciel matematyki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu. Nauczycieli chętnych do pracy w Komisji prosimy o kontakt po konkursie. Decyzja Komisji jest ostateczna.

11. Przewidziane są nagrody książkowe i dyplomy dla uczniów za I, II i III miejsce w odpowiednich grupach: „ As 5 – tych klas”, „ As 7 – tych klas” .

12. Dla nauczycieli uczniów startujących w konkursie przewidziane są podziękowania za współpracę.

14. Udział w konkursie jest bezpłatny.

15. Adres organizatora:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu
Ul. Płocka 38 a
09-200 Sierpc tel. 275-22-53

Organizatorzy:
nauczyciele matematyki
w Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu