Zaproszenie do udziału w konkursie kulturalno-oświatowym “Żołnierze Niezłomni-bohaterowie lat 1944-1963”

U W A G A !

Z A P R A S Z A  M Y                                                                                                                                                                               Burmistrz Miasta Sierpc – Starosta Powiatu Sierpeckiego – Konfederacja Wolnej Myśli

I Edycja Konkursu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych / Niezłomnych

Projekt: ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI – BOHATEROWIE LAT 1944 – 1963

KATEGORIE  PRAC:

  1. Uczestnik może przygotować pracę w każdej z podanych poniżejkategorii w zakresie tematycznym – kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej

a/ Praca pisemna (np. esej, wspomnienia kombatanta: Żołnierzy Wyklętych, rodzin, ich krewnych,cywilów, świadków zdarzeń; wiersz, opowiadanie, szeroko rozumiana proza). Prace pisemne powinny zawierać max 5 stron tekstu formatu A4 czcionka Times New Roman 12,

b/ Praca multimedialna (można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z polecanych stron internetowychpod warunkiem podania źródła albo własne autorskie nagranie – krótki film, prezentacja, animacja, teledysk). Prezentacje nie mogą zawierać wiecej niż 20 slajdów w programie power point, a filmy nie mogą być dłuższe niż 8-10 minutw formacie avi, mp4

ipn.gov.pl, nsz.com.pl, http://brygadaswietokrzyska.pl, http://podziemiezbrojne.blox.pl, http://www.zaporczycy.pl

c/ Praca plastyczna (portret, plakat, sceny bitewne, sceny walki). Dowolna technika i środki wyrazu.

Autorem pracy może być tylko jeden uczeń (za wyjątkiem filmów w kategorii multimedialnej – max 5osób). Uczniowie mogą wykonywać prace w zespołach wieloosobowych, lecz tylko autor pracy, którego podpis będzie widniał na pracy.

Termin oddania prac: do 14 lutego 2018 r. 

Szczegółowych informacji udziela: p. Joanna Jabłonowska, p. Beata Jastrzębska, p. Elżbieta Olszewska-Lamka