Świetlica Szkolna

swietlica16

Świetlica szkolna

przy Szkole Podstawowej Nr 2

czynna jest w godzinach

6:30 – 16:00

 

Pracują w niej nauczyciele o różnych specjalnościach. Oto oni:

mgr Katarzyna Kulasińska

lic. Agnieszka Borowiecka

mgr  Danuta Piusińska

Świetlica szkolna składa się z dwóch pomieszczeń, tj. sali głównej świetlicowej i sali gimnastycznej dostosowanej do potrzeb dzieci z klas 0 – I. Sale wyposażone są w nowe sprzęty do gier i zabaw ruchowych, dydaktycznych. W świetlicy zgromadzonych jest dużo zabawek, gier, klocków, materiałów papierniczych i przyborów, które ułatwiają nauczycielom prowadzenie zajęć plastyczno-technicznych, sportowych, rekreacyjnych, czytelniczych. Świetlica korzysta również z sali zabaw „Radosna szkoła”, jak i hali sportowej.

Dzieci podczas pobytu w świetlicy mają możliwość inicjowania zabaw według własnych zainteresowań, spędzania czasu wolnego w gronie kolegów i koleżanek. Korzystają również z komputerów. Nauczyciele dbają o bezpieczeństwo dzieci, o miłą atmosferę i różnorodność ciekawych, atrakcyjnych zajęć świetlicowych.

Cele działalności świetlicy szkolnej i regulamin świetlicy – cele świetlicy

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ – Plan tygodniowy