REKRUTACJA

Rekrutacja

INFORMACJA

Zasady naboru dzieci do oddziału przedszkolnego

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu  na rok szkolny 2017/2018

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu prowadzi nabór do oddziału przedszkolnego  dzieci z rocznika 2011 i 2012 na rok szkolny 2017/2018.

  • WNIOSEK o przyjęcie do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018, który  składa w sekretariacie szkoły do dnia 18 kwietnia 2017r. do godz. 15:00.

Druki można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły: www.sp2.sierpc.pl

Nabór dzieci do oddziału przedszkolnego  na rok szkolny 2017/2018

prowadzony jest w terminie: od 30 marca 2017 r. do 18 kwietnia 2017. – do godz. 15:00

Ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie list kandydatów i przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu na rok szkolny 2017/2018 nastąpi: w dniu 9 maja 2017 r. – do godz: 15:00

zapisz-maluszka

 

wniosek do oddziału przedszkolnego

DEKLARACJA kontynuacja_oddziały przedszkolne _

zarządzenie nr 29wok2017

uchwała_oddziały przedszkolne

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

 

INFORMACJA

Zasady naboru dzieci do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

na rok szkolny 2017/2018

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu prowadzi nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018. Obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci siedmioletnie (rocznik 2010), a na wniosek rodziców / opiekunów prawnych może rozpocząć naukę   w szkole dziecko sześcioletnie(rocznik 2011), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego   w roku szkolnym 2016/2017 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Rekrutacja dzieci spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej odbywać się będzie w terminie:

  • od 30 marca 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r. – do godz. 15:00

Rodzice / opiekunowie prawni dzieci spoza obwodu szkoły wypełniają WNIOSEK o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej, a następnie składają w sekretariacie szkoły w wyżej wymienionym terminie.

Druk WNIOSKU należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej  szkoły (www.sp2.sierpc.pl).

Ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie list kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu na rok szkolny 2017/2018 nastąpi: w dniu 9 maja 2017r. o godz. 15:00.

zapisz-maluszka

Wzór Zgłoszenia kandydata do klasy pierwszej

wniosek do klasy pierwszej

zarządzenie nr 30wok2017

uchwała_SP

Wykaz ulic stanowiących obwód SP2