PAŹDZIERNIK 2014

                  swietlica                                                                                                                                                                                                  Wdrażamy dzieci do bezpiecznego poruszania się po ulicy, uczymy jak zachować bezpieczeństwo w drodze do szkoły, podczas zabaw w szkole i poza nią. Ostrzegamy przed kontaktem z nieznajomymi.  Gościem w szkole jest policjant, który przeprowadza szereg pogadanek na temat bezpieczeństwa. Świetlica przygotowuje dzieci z klas III do TURNIEJU EKOLOGICZNEGO w formie testu. Dzieci muszą wykazać się podstawową znajomością świata fauny i flory. . Przeprowadzenie testu zaplanowano w połowie listopada. Dla najlepszych czekają nagrody i dyplomy.