Dzień Seniora 2014 w DPS Szczutowo

Foto: Elżbieta Olszewska-Lamka