Szkolne Obchody 96. Rocznicy Odzyskania Niepodległości kl. IV-V-VI

 17 listopada 2014 r. w szkole  odbyła się szczególna lekcja historii  z okazji Święta Niepodległości. Przygotowana została przez  wychowawców klas szóstych.   Uczniowie z zainteresowaniem i w skupieniu uczestniczyli w tej szczególnej lekcji historii przeprowadzonej w formie zespołowych zadań, quizu  dla klas IV, V, VI.  Największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli stale wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. Klasowe interpretacje pieśni patriotycznych pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Warto odnotować, że patriotyzm to ważne słowo dla naszych uczniów. Lekcja przebiegała w atmosferze powagi i skupienia. Wykonane prace plastyczne – okolicznościowa karta z życzeniami dla Ojczyzny zostały ocenione wysoko i  nagrodzone gromkimi brawami. W tym dniu uczniowie byli ubrani w barwach narodowych. Wszystkie klasy wykazały się dużą wiedzą i zostały wyróżnione dyplomami i słodkimi upominkami. Obchody Święta Niepodległości w naszej szkole znowu były bardzo udane.

Organizatorzy: Joanna Jabłonowska kl. VI B, Agata Urbańska kl. VI A, Małgorzata Wiśniewska kl. VI C, Elżbieta Olszewska-Lamka kl. VI D

Foto: Agnieszka Sławińska, Marcin Nowakowski