Listopadowe zadumanie

9a7a081e87

Listopad jak żaden inny miesiąc sprzyja refleksji nad życiem, przemijaniem czy wreszcie nad śmiercią. Wspominamy naszych bliskich, których nie ma wśród nas. A oni są św. Paweł zachęca nas „nie wpatrujmy się więc w to, co widzialne, ale w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to natomiast, co niewidzialne, trwa wiecznie” (2 Kor 4,18).  Młodzież naszej szkoły pielęgnuje pamięć o bohaterach tamtych dni związanych z Armią Krajową. 

Klasa VI D wychowawca: p. Elżbieta Olszewska-Lamka, p. Anna Biegańska,

Fot. Ela Olszewska-Lamka