Obserwacje przyrodnicze

Obserwacje przyrodnicze na zajęciach LOP:
1. Prowadzono za pomocą mikroskopu.
Bardzo małe obiekty, często nie widoczne “gołym okiem” można obserwować za pomocą mikroskopu. Na dodatkowych zajęciach dzieci utrwalały sobie budowę mikroskopu i zasady mikroskopowania. Obserwowały preparaty stałe znajdujące się w pracowni przyrodniczej, ale także samodzielnie przygotowywały preparaty z różnych organów roślinnych jak liście, kwiaty czy łodygi.


2. Za pomocą lornetki.
Obiekty oddalone, często bardzo ruchliwe np. ptaki można obserwować za pomocą lornetki. Uczniowie podczas zajęć terenowych doskonalili umiejętności korzystania z lornetki oraz prowadzili ciekawe obserwacje przyrodnicze.