Betlejemskie Światełko Pokoju 2014

Betlejemskie Światło Pokoju 2014
„Pokój jest w nas!”

W piątek 12 grudnia 2014r. rozpoczął się w Zakopanem trzydniowy Betlejemski Zlot harcerzy, podczas którego nastąpiło odebranie Betlejemskiego Światełka Pokoju od skautów ze Słowacji. W wyprawie po światełko uczestniczyła duża grupa harcerzy z powiatu sierpeckiego. Wśród nich byli reprezentanci 1 dh im. Szarych Szeregów: Natalka, Kinga, Rafał, Piotr i Maciej. Harcerze uczestniczyli w grze miejskiej, warsztatach duchowych oraz zwiedzili Kraków i Zakopane.
Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem POKÓJ JEST W NAS!
Pokój jest owocem, który rodzi się w nas, ale przychodzi jako dar Ducha. Przenika nas całych, choć najbardziej odczuwamy go w naszym sercu i naszej duszy. Jego skutki są również widoczne na zewnątrz i promieniują na ludzi wokół nas. Prawdziwy pokój ducha zmienia nasze patrzenie na siebie samych, na ludzi, świat – daje nam coraz pełniejszą wolność.
Przyjmując Betlejemskie Światło Pokoju – płomień, którego źródłem jest miejsce narodzin Jezusa, przyjmijmy zachętę do pokonywania w sobie niepokoju, który wywołuje lęk, obawy. Niech nam przypomina, że „Pokój na ziemi zaczyna się w nas samych”. Tyle bowiem wokół nas zła na ile pozwolimy i tyle może być dobra – ile uczynimy.
Podczas akcji Betlejemskiego Światła Pokoju harcerze zapoznali się z chrześcijańskimi wartościami, takimi jak: prawda, godność, tolerancja i przyjaźń i przekazali Światełko Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej Sierpca, instytucjom, zaprzyjaźnionym zakładom pracy, sponsorom, a podczas jasełek bożonarodzeniowych, tradycyjnie odbywających się w naszej szkole,.Światełko Betlejemskie uroczyście powędrowało w ręce Pani Dyrektor i społeczności szkolnej. W ostatnią niedzielę adwentu trafi do mieszkańców wszystkich parafii.

2014_plakat