Podsumowanie Akcji “Góra Grosza”

 „Góra Grosza”

W dniach 24 listopada – 5 grudnia 2014 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji poprzez zbiórkę monet od 1 gr do 5 zł. 

Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Rodzaj monet Liczba monet
10 zł 1
5 zł 5
2 zł 35
1 zł 72
50 gr 146
20 gr 301
10 gr 461
5 gr 619
2 gr 1627
1 gr 3067

W zbiórce, którą przeprowadził Samorząd Uczniowski, ZEBRANO w sumie 450 zł 46 gr.

Serdecznie dziękujemy całej społeczności szkolnej za wsparcie i hojność.

Elżbieta Dobies