Udział w warsztatach twórczości ludowej

Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w warsztatach twórczości ludowej. Artysta – pan Wojciech Solka pokazał dzieciom poszczególne etapy obróbki wikliny oraz podstawową technikę wyplatania koszy. Z wielkim zainteresowaniem dzieci obserwowały pracę ludowego twórcy. Miały również okazję wyplatania z wikliny. Niestety, okazało się, że to bardzo ciężka i trudna sztuka.To były bardzo ciekawe zajęcia!

                                                                                          Maria Urbańska