Zapobieganie pożarom

Przygotowanie uczennic: Grażyna Pyszyńska