XIII Powiatowy Konkurs “W Harmonii z Przyrodą” dla klas 1-3

Już po raz XIII z okazji Święta Ziemi w naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs Ekologiczny. Ideą konkursu było poszerzanie i upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego Polski. Do konkursu zgłosiły się 4 drużyny, które wykazały się wielką wiedzą i przygotowaniem z tematyki dotyczącej przyrody i jej ochrony. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali z rąk pani dyrektor Hanny Kurty książki i drobne upominki. Konkurs uświadomił dzieciom konieczność prowadzenia ekologicznego stylu życia, jeżeli chcemy długo cieszyć się pięknem przyrody.

A. Długosińska i M. Urbańska