“Wiwat Maj, Trzeci Maj …”

” Wiwat Maj, Trzeci Maj…”

We wtorek 5 maja uczniowie klasy 6a i 6c zaprezentowali montaż słowno – muzyczny poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na początek uczniowie z klasy 6c przedstawili w skrócie ważne informacje dotyczące polskiego święta – jego genezy, znaczenia, sytuacji w Polsce w XVIII w. oraz zmian w państwie, które wprowadzała konstytucja.
W drugiej części akademii uczniowie z klasy 6a wystąpili w przedstawieniu pt. ” Witaj Maj, Trzeci Maj…” składającym się z dwóch scenek. W pierwszej młodzi aktorzy wcielili się w role zaborców – Austrii, Prus i Rosji, którzy spiskując i namawiając króla Stanisława Augusta Poniatowskiego doprowadzili do trzech rozbiorów Polski. W drugiej scence król Stanisław August  wraz z polskimi patriotami – Ignacym Potockim, marszałkiem sejmu Stanisławem Małachowskim i Hugonem Kołłątajem przygotowuje projekt konstytucji, która zostaje uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791roku.