Egzamin praktyczny na kartę rowerową kl. IV-V

Dania 10 czerwca 2015 r.  uczniowie naszej szkoły przystąpili do egzaminu praktycznego na kartę rowerową- 80 osób z klas IV-V

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego było pozytywne zaliczenie testu z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego.

Egzamin praktyczny odbył się na boisku szkolnym w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu.

Zadaniem uczniów było:

  • prawidłowe przygotowanie się do jazdy,
  • slalom między pachołkami,
  • sygnalizowanie skrętu,
  • zatrzymanie się przed przejściem dla pieszych,
  • zmieszczenie się między pachołkami,
  • zrobienie ósemki,
  • prawidłowe przejechanie ronda

Serdecznie Dziękujemy za współpracę i pomoc w przygotowaniu egzaminu.

 

Elżbieta Dobies