Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”

W roku szkolnym 2015 / 2016 kontynuowana jest w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”- możliwość dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia.

Druki o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników  można pobrać w sekretariacie szkoły.

Wnioski wraz z  fakturami VAT, rachunkami proszę składać w Sekretariacie Szkoły w dniach   01. 09. 2015 r. – 12. 09. 2015 r.

  1. Uczniowie klas III   ( kryterium dochodowe, gdzie kwota netto na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 574 zł.) – załącznik A 
  2. Uczniowie klas III, V, VI  (posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dołączone do wniosku) załącznik C
  3. Uczniowie klas III,  (gdzie kryterium dochodowe zostało przekroczone, ale spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (ubóstwo, sieroctwo, ciężka lub długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, wystąpiło zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna)  –  załącznik F

 

 Dokumenty do pobrania:

 

1. uchwala_Wyprawka_szkolna 2015_403_

2. zalacznik_do_uchwały

3. Oświadczenie – Zakup podręczników

Załącznik A – uczniowie kl. III szkół podstawowych

Załącznik C – uczniowie klas III,V,VI szkół podstawowych

Załącznik F – uczniowie kl. III szkoły podstawowej przekraczający kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych,