Sprzątanie Świata 2015 Polska – “Wyprawa – poprawa”

Sprzątanie Świata 2015 “Wyprawa – poprawa”

W tym roku do akcji LOP „ Sprzątanie Świata 2015” włączyli się wszyscy uczniowie z klas O – III wraz ze swoimi wychowawczyniami i członkowie LOP z klas IV – VI z opiekunem panią Katarzyną Pawłowską.

Dnia 18 września nasze dzielne maluchy otrzymały jednorazowe rękawiczki i worki na odpady i ruszyły w plener, by sprzątać nasze miasto. Każda klasa miała wyznaczony teren do sprzątania. Dzieciaki z klasy „ O ” z wielkim zapałem czyściły teren wokół szkoły; pierwszaki zbierały śmieci w Parku Janusza Korczaka i na Skwerze im. Tadeusza Mirosławskiego; drugoklasiści w Parku gen. Władysława Andersa, a uczniowie z klas III plac przy osiedlu Paderewskiego oraz przyległe ulice. Dzieci z klas O – III znakomicie wywiązały się z powierzonego im zadania.

Również 18 września Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody klas 4-6 wzięło udział w ogólnopolskiej kampanii Sprzątanie świata – Polska zapoczątkowanej przez Panią Mirę Stanisławską -Meysztowicz. W tym roku akcja odbywała się pod hasłem “Wyprawa – poprawa”.
Fundacja Nasza Ziemia postawiła na monitoring środowiska i w czasie finału w sposób szczególny zwracała uwagę na rolę jaką każdy z nas może odegrać w budowaniu czystego środowiska na co dzień. A możemy to zrobić w bardzo prosty sposób – zostając strażnikiem czystości i porządku w swojej gminie. Uczniowie porządkowali dolinę rzeki Sierpienicy od ul. Słowackiego do ul. Bobrowej.