Uczniowie “Dwójki ” zbierają baterie

Konkurs “Zbiórka zużytych baterii 2015”

Od początku roku szkolnego nasza szkoła bierze udział w zbiórce zużytych baterii i akumulatorów bezołowiowych do 2 kg. Jest to konkurs ogłoszony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Akcja trwa do końca września. Celem konkursu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców Mazowsza w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi jakimi są zużyte baterie.

O zwycięstwie decyduje waga zebranych baterii i akumulatorów w przeliczeniu na liczbę uczniów w danej placówce. Przewidziane są również wyróżnienia  dla szkół, które zbiorą najwięcej baterii – biorąc pod uwagę ich łączny ciężar – bez względu na ilość uczniów w danej placówce.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy przystępując do konkursu w tak krótkim czasie, zapełniają przygotowane na te odpady pojemniki.

 Zbiórka potrwa od 14 września 2015 r. do 30 września 2015 r.

Ważenie zebranych baterii odbędzie się od 01 października 2015 r. do 13 października 2015 r.

Baterie można oddawać do pani Katarzyny Pawłowskiej i pani Beaty Karkusz.