Program B & N – „B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”

0fd62d36911c887f2bf989cf34d06e59 images

fUtabh6fMOnFsYZKUkBX

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu przystąpiła w roku szkolnym 2015 / 2016 do programu „B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”. Jest to program profilaktyczny realizowany w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na obszarze Mazowieckiego Garnizonu Policji. Program „B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony” stanowi zbiór przedsięwzięć zmierzających do aktywizacji społeczności szkolnych i lokalnych, realizowany poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w obszarach edukacji i promocji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Celem głównym programu jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów oraz stworzenie efektywnych i długofalowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Działanie zaplanowane przez Szkołę Podstawową nr 2 w Sierpcu zmierzające do osiągnięcia celu programu profilaktycznego „ B & N czyli B jaki Bezpieczny i N jak Nieuchroniony ” na rok szkolny 2015 / 2016

Zapoznanie lub przypomnienie zasad ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.                     Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.                                                                                                     Rozwijanie WEWNĘTRZNEJ potrzeby przestrzegania zasad bezpieczeństwa, aby zachowania pożądane wynikały ze świadomości zagrożeń a nie tylko z poczucia zagrożeń karą – np. mandatem.

  1. ” Bank odblasków”

Działania mające na celu rozpropagowanie informacji o celowości noszenia odblasków, uświadomienie, jak ważne jest bycie widocznym. Chcielibyśmy, aby noszenie elementów odblaskowych stało się oczywistym nawykiem dzieci i młodzieży.

Zakres działań:                                                                                                                                                              Prezentacja filmów w zakresie tematyki widoczności i dyskusje                                                                                                Zajęcia plastyczno- techniczne: wykonywanie odblasków własnego projektu z folii odblaskowej, szycie kamizelek lub ozdabianie gotowych. Wystawa prac na terenie szkoły.

  1. Wychowanie komunikacyjne

Spotkania z policjantami, strażakami, ratownikiem medycznym, przedstawicielem stowarzyszeń zajmujących się zagadnieniem Pierwszej Pomocy. Dodatkowe zajęcia dla uczniów przygotowujących się do uzyskania Karty Rowerowej – dzieci kończące 10 lat w klasie 4. Dodatkowe zajęcia dla uczniów na każdym etapie edukacji z zakresu ruchu drogowego – dla uczniów 0-3 w zakresie przepisów dotyczących pieszych a dla uczniów 4-6 przypominające zasady ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów, uzupełnione o zmiany w przepisach.Lekcje wychowawcze odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników ruchu drogowego. Pogadanki dla rodziców – jak rozwijać w dziecku poczucie odpowiedzialności i obowiązku przestrzegania zasad ruchu drogowego.

  1. Szkolna tablica BRD

Tablica przybliżająca uczniom systematyczne i w sposób przystępny zasady bezpieczeństwa oraz rozkład działań w ramach projektu.

4.Imprezy:

Dni bezpieczeństwa”

Dzień z odblaskami w szkole;

Pokazy filmowe i dyskusje ;

Nocka z”B&N”

  1. Kursy Pierwszej Pomocy – przy współpracy z policjantami, strażnikami, ratownikiem medycznym, przedstawicielem stowarzyszeń zajmujących się zagadnieniem Pierwszej Pomocy
  2. Konkursy wiedzy z zakresu ruchu drogowego dla klas 4-6 oraz konkursu plastyczny dla klas 0-3

2NdvGi9v8zxvVdrCfWbd Od dzisiaj program “B & N” ma swoją pocztę elektroniczną.                                                                                                Zachęcamy do korespondencji:  bezpieczny.niechroniony@gmail.com    

” Bank odblasków”