Warsztaty edukacyjne “Zachowanie różnorodności biologicznej oraz ochrona owadów zapylających i ptaków w mieście Sierpc”

Warsztaty edukacyjne pt. Różnorodności biologicznej, ochrony owadów zapylających oraz ptaków dla dzieci odbyły się w ramach Inicjatywy “ Zachowanie różnorodności biologicznej oraz ochrona owadów zapylających i ptaków w mieście Sierpc, dotyczącej budowy i montażu  budek lęgowych oraz hoteli dla owadów w mieście. Założenie budek lęgowych dla ptaków zapewni zachowanie różnorodności biologicznej Założenie hoteli dla owadów zapylających pozwoli na wzrost różnorodności roślinności kwitnącej oraz umożliwi przetrwanie owadów zimą. Edukacja ekologiczna młodzieży wpłynie na poprawę stosunku ich do przyrody, jej ochrony.

Klasa II B wraz z wychowawcą dziękuje p. Joannie Urbańskiej za przeprowadzenie ciekawych warsztatów.