Spotkanie z niezwykłym sierpczaninem – p. Mariuszem Feltynowskim

26.02.2016 r.  odbyło się spotkanie z niezwykłą osobą p. Mariuszem Feltynowskim

              Po maturze zdanej w sierpeckim liceum wyjechał na studia do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Znał dobrze niemiecki, po studiach został stypendystą programu dla młodych kadr kierowniczych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Doświadczenie w instytucjach ochrony zarządzania kryzysowego zdobywał w Niemczech, w tamtejszej służbie ratownictwa technicznego THW. Od tego czasu specjalizuje się w międzynarodowych grupach poszukiwawczo-ratowniczych, ocenia przygotowanie innych krajów w tym zakresie podczas certyfikacji ONZ, wspierał jako mentor przygotowanie Armenii w tym zakresie.                                                                                                                                                                                                 Mariusz Feltynowski przewodniczył INSARAG – Międzynarodowej Grupie Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa przy ONZ regionu Europa, Afryka i Bliski Wschód.  Od 2002 r. pracował na kolejnych stanowiskach w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KGPSP, dziś jest zastępcą dyrektora tego centrum do spraw akcji międzynarodowych, w tym także specjalizacji poszukiwawczo-ratowniczej. W momencie katastrofy międzynarodowej jest, poza stanowiskiem kierowania, pierwszym kontaktem straży dla Unii Europejskiej i ONZ. Do jego zadań należy szybka ocena sytuacji, rekomendacja generałowi decyzji ministra, że Polacy lecą na miejsce. I jak pomagają.  Posiada stopień brygadiera. Zna język angielski, niemiecki, potrafi porozumieć się po rosyjsku. I jest  ratownikiem wysokościowym.