PODSUMOWANIE KWIETNIOWEJ ZBIÓRKI ELEKTROODAPDÓW

Dzięki staraniom wielu uczniów, rodziców, pracowników i przyjaciół szkoły, nasza placówka przekazała firmie REMONDIS 2330kg elektrośmieci i 160kg zużytych baterii! Otrzymane w zamian środki finansowe szkolny Wolontariat przekaże na cele charytatywne.Jeszcze raz dziękujemy i liczymy na Państwa wsparcie w kolejnej zbiórce, którą rozpoczniemy tuż po wakacjach.

Beata Karkusz

Agata Warczachowska