Nagrody Burmistrza Miasta Sierpc’ 2016

Nagrody Burmistrza Miasta Sierpc ‘ 2016

To już XVI edycja przyznawania Nagród Burmistrza w Sierpcu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele miasta i powiatu oraz jednostek oświatowych. Burmistrz przyznał nagrody o wartości 800 zł Piotrowi Chmielewiczowi (kl. VIB), Amelii Nadratowskiej (kl. VIB) i Kamilowi Sławińskiemu (kl. VIB) – uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

Piotr Chmielewicz  Wszechstronnie uzdolniony, znakomity sportowiec, szczypiornista MKS Mazur oraz oddany wolontariusz.  Osiągnął wynik w szkole na sprawdzianie z języka polskiego 95 %, matematyki 100 %, języka angielskiego 100 % Średnia ocen z przedmiotów  5,27. Ocena celująca z matematyki, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego. Laureat wielu olimpiad i konkursów matematycznych.

Amelia Nadratowska. Wszechstronnie uzdolniona. Na sprawdzianie uzyskała z języka polskiego 100 %, matematyki 90 %, języka angielskiego 100%.  W klasie szóstej otrzymała celujące oceny z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, muzyki, plastyki i wychowania fizycznego.  Średnia ocen 5,54.  Tańczy i śpiewa, uświetniając liczne imprezy i uroczystości szkolne. Wolontariuszka. Laureatka wielu konkursów i olimpiad.

Kamil Sławiński. Znakomity sportowiec, zawodnik MKS Mazur. Posiada  zdolności matematyczne. Osiągnął wyniki na sprawdzianie z języka polskiego 90 %,  matematyki 100 %, angielskiego 85 %. Średnia ocen w klasie szóstej 5,27.  Uczestnik wielu konkursów i olimpiad.