Z wizytą u archeologów. Razem szukamy Zamku dla Kasztelana.