Sprzątanie Świata 2016

16.09.2016 Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody klas IV-VI wraz z opiekunem wzięło udział w 23 edycji akcji Sprzątanie Świata – Polska, które w tym roku odbywało się pod hasłem “Podaj dalej… drugie życie odpadów”. Uczniowie porządkując okolice rzeki Sierpienicy uczestniczyli we wspólnej lekcji poszanowania środowiska. Jej celem było promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Głównym przesłaniem tegorocznej akcji było promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji, unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu, uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności.

Promujemy postawę “Daj drugie życie przedmiotom – nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza. Zrób wszystko, by odpad za szybko nie trafił na wysypisko”.

Razem możemy więcej!

Sprzątanie świata kl. IV B

Sprzątanie świata kl. II E

Sprzątanie świata kl. III B, III D