Dzień Edukacji Narodowej 2016

Dnia 14 października obchodziliśmy święto ważne dla całej społeczności szkolnej, Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku miejska uroczystość przygotowana była przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Występujący zabrali liczną publiczność zgromadzoną w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w świat magii i czarów. Uroczystość rozpoczął bardzo widowiskowy pokaz świateł, który w połączeniu z kurtyną dymną oraz ciekawą muzyką wprowadził gości w niesamowitą atmosferę i nastrój.

Uroczystość rozpoczęła się uhonorowaniem pana Józefa Ziemkiewicza medalem „Zasłużony dla Miasta Sierpca”.  Wyraźnie wzruszony nagrodzony podziękował radnym Rady Miejskiej, panu Burmistrzowi, całemu środowisku oświatowemu i rodzinie za wsparcie, współpracę oraz miłe słowa. Z nieskrywanymi emocjami obejrzał prezentację multimedialną na temat swojej wieloletniej pracy oraz wysłuchał piosenki ze wspaniałym tańcem specjalnie jemu dedykowanych.

Wszyscy nauczyciele tego dnia cieszyli się z serdecznych życzeń i podziękowań za swą pracę od pana Burmistrza oraz  Przewodniczącego Rady Miejskiej Sierpca pana Jerzego Stachurskiego.

W kolejnej części uroczystości  nasi uczniowie, używając swoich czarów, zaprosili na scenę pana Burmistrza – Jarosława Perzyńskiego oraz Zastępcę Burmistrza, panią Ewę Leszczyńską, którzy wręczyli sześciu nauczycielom Nagrody Burmistrza. Wśród  laureatek znalazła się nasza pani Dyrektor Hanna Kurta oraz pani Beata Karkusz.  Następnie dyrektorzy poszczególnych szkół wyróżnili nagrodami dyrektora za szczególne osiągnięcia nauczycieli, a także pracowników administracji i obsługi. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy naszej szkoły: Iwona Brudnicka, Hanna Dołkowska, Beata Okraszewska, Anna Ostrowska, Magdalena Szmigielska, Agata Warczachowska,  Anna Zimnawoda, Teresa Jankowska, Małgorzata Piórkowska, Iwona Samborska, Bogumiła Rakowska.

Następnie chęć złożenia wszystkim życzeń zadeklarowali przybyli goście: pan Waldemar Olejniczak – poseł na Sejm RP, pani Bogumiła Lewandowska  – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego, Prezes Zarządu Powiatowego ZNP w Sierpcu – pani Teresa Domagalska, Józef Mróz – Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz ks. Andrzej Więckowski – Dziekan Dekanatu Sierpeckiego.

Cała tegoroczna magiczna uroczystość bardzo podobała się wszystkim gościom. Wielu z nich nie kryło swojego podziwu i słów uznania dla występujących uczniów oraz dla nauczycieli przygotowujących przedstawienie. Warto wymienić zatem ich nazwiska. Program artystyczny przygotowały panie: Ilona Radomska, Ewa Doliwa, Agata Urbańska, Elżbieta Olszewska-Lamka,  oraz pan Andrzej Wojtas. Wspaniałą dekorację wykonała pani Joanna Gąsiorowska, a swoim śpiewem czas umilał nam zespół Wesołe Nutki.