Szkoła Promująca ZDROWIE

6 października tego roku nasza szkoła została przyjęta na listę kandydatów do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności lokalnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Program koordynuje Zespół w składzie: 

Agata Warczachowska – nauczyciel przyrody

Katarzyna Pawłowska – nauczyciel przyrody

Anna Biegańska – pedagog szkolny

Katarzyna Burczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Weronika Marcinkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Agata Urbańska – nauczyciel wychowania fizycznego