Kurs Pierwszej Pomocy dla dzieci 4, 5, 6 letnich

W klasie ” 0 A” 15. XII. 2016 r. odbył się Kurs Pierwszej Pomocy dla dzieci 4, 5, 6 letnich z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadziły uczennice z Zespołu Szkół nr 1  im. Gen. Jose’ de San Martin w Sierpcu. Zajęcia były podzielone na trzy moduły: wykład wprowadzający, pokaz sprzętu ratowniczego, ćwiczenia manualne z fantomem. Uczennice mówiły o wielu istotnych sprawach: jak postępować w razie wypadku, jak zabezpieczyć miejsce, sprawdzić stan poszkodowanego, wezwać profesjonalną pomoc, opatrzyć ranę. Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia. Najbardziej interesująca była część, w której dzieci same mogły wziąć udział w ćwiczeniach. Ćwiczyły m.in układanie poszkodowanej osoby w pozycji bocznej bezpiecznej oraz przykrywali folią. Duże wrażenie  na dzieciach zrobił fantom, na którym uczyły się wykonywania sztucznego oddychania i masażu serca. Kurs ten miał na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych.

Wioletta Rydzeńska