Kulig na Skansenie w Sierpcu – kl. II D

Wychowawczyni: p. Agnieszka Malanowska