ZAPRASZAMY DO NAS !

INFORMACJA

Zasady naboru dzieci do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej

w Sierpcu  na rok szkolny 2017/2018

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu prowadzi nabór do oddziału przedszkolnego  dzieci z rocznika 2011 i 2012 na rok szkolny 2017/2018.

  1. W celu zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego rodzic / opiekun prawny dziecka wypełnia:
  • DEKLARACJĘ o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym (w przypadku dziecka, które w roku szkolnym 2016/2017 korzystało w Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu z przygotowania przedszkolnego, a nie podejmuje nauki w klasie pierwszej   roku szkolnym  2017/2018 i składa ją w sekretariacie szkoły do dnia 29 marca 2017 r. do godz. 15:00.

 

zapisz-maluszka

 

 

DEKLARACJA kontynuacja_oddziały przedszkolne _

 

 

 

INFORMACJA

Zasady naboru dzieci do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej

w Sierpcu na rok szkolny 2017/2018

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu prowadzi nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018. Obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci siedmioletnie (rocznik 2010), a na wniosek rodziców / opiekunów prawnych może rozpocząć naukę   w szkole dziecko sześcioletnie(rocznik 2011), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego    w roku szkolnym 2016/2017 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

W celu zapisania do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, rodzic / opiekun prawny dziecka wypełnia ZGŁOSZENIE, które następnie składa w sekretariacie szkoły.

Druk ZGŁOSZENIA można pobrać  w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły (www.sp2.sierpc.pl).

Nabór dzieci do klasy pierwszej z obwodu szkoły na rok szkolny 2017/2018 prowadzony jest w terminie: od 17 marca 2017 r. do 29 marca 2017 r. – do godz: 15:00

 

zapisz-maluszka

 

Wzór Zgłoszenia kandydata 

 

 

 

wykaz ulic 001