XXIII Hufcowy Przegląd Twórczości Zuchów i Harcerzy

 Pierwsze miejsce w XXIII Hufcowym Przeglądzie Twórczości Zuchów i Harcerzy !!!

przeglad_plakat_2017

W sali widowiskowej sierpeckiego Centrum Kultury i Sztuki po raz dwudziesty trzeci spotkali się zuchy, harcerze i harcerze starsi, aby zaprezentować się w przeglądzie twórczości harcerskiej. Celem imprezy była integracja środowiska zuchów i harcerzy, rozpowszechnianie piosenki harcerskiej i turystycznej, wdrażanie do swobodnego prezentowania swoich umiejętności oraz promocja działalności artystycznej ZHP.

Organizatorem przeglądu był Hufiec ZHP im. Janusza Korczaka, Krąg Przyjaciół Sierpeckiego Harcerstwa oraz CKisz w Sierpcu.

Jury oceniało dobór repertuaru, dykcję, umiejętności wokalne, ogólny wyraz artystyczny i umundurowanie. Harcerze z 1 dh. im Szarych Szeregów zaprezentowali się w utworze pt. “Jeden świat, jedno przyrzeczenie”. Wyboru piosenki dokonaliśmy na zbiórce, lecz wokalnie i artystycznie przygotował nas pan Andrzej Wojtas. Harcerze wykorzystali swoje umiejętności w stu procentach. Jury przyznało naszej drużynie I miejsce. Jesteśmy super zadowoleni, bo to nasz pierwszy taki sukces w przeglądzie piosenki harcerskiej.

Czuwaj