Wydarzenia w świetlicy – marzec 2017

W marcu prowadziliśmy zajęcia związane z nadejściem wiosny. Dzieci poznały zwiastuny wiosny: wiosenne rośliny, zwierzęta budzące się ze snu zimowego. Z okazji „8 Marca – Dnia Kobiet” prowadziliśmy pogadanki na temat roli kobiety w życiu rodziny. Dzieci rozwiązywały również zagadki dotyczące zawodów, jakie wykonują kobiety. Uczniowie wykonali wiosenne prace plastyczne: krajobraz wiosenny, kolorowe kwiatki, witraże-motylki, tulipany.