Spotkanie z Absolwentem – Marcin Radomski – dziennikarz, krytyk filmowy

Naszym gościem w dniu 8 maja 2017 roku był młody dziennikarz i krytyk filmowy pan Marcin Radomski, absolwent Szkoły Podstawowej nr 2. Podzielił się on z uczniami wspomnieniami na temat nauki w naszej szkole i opowiedział o pracy redaktora, rodzajach dziennikarstwa oraz tajnikach sztuki filmowej. Spotkanie rozpoczęło się muzycznym występem naszych uczniów. Pan Marcin Radomski odpowiedział na liczne pytania na temat swoich zainteresowań plastycznych, teatralnych i filmowych  z dzieciństwa, wspominał kolegów i nauczycieli. Podkreślał, jak duże znaczenie  dla wybrania przyszłego zawodu miało zaangażowanie w prace dziennikarskie Młodzieżowego Studia Filmowego w sierpeckim Domu Kultury.

Absolwent przybliżył też dzieciom historię kina, zaprezentował przykłady najstarszych filmów oraz sylwetki gwiazd dużego ekranu. Opowiedział o najważniejszych festiwalach filmowych, programach telewizyjnych i czasopismach poświęconych tej tematyce. Wspomniał również o filmach nagrywanych w naszym mieście m. in. „Ogniem i Mieczem” czy „Panu Tadeuszu”. Opowiadając o swojej pracy w TVP Kultura, Stowarzyszeniu Filmowców Polskich  oraz prasie filmowej, zaprezentował  specyfikę zawodu dziennikarza telewizyjnego, prasowego i internetowego.

Na zakończenie gość zorganizował konkurs przypominający teleturniej „Milionerzy”, w którym dzieci mogły sprawdzić swoją nowo zdobytą wiedzę. Najbardziej zaangażowani i zainteresowani uczniowie obdarzeni zostali upominkami.

Spotkanie z Panem Marcinem Radomskim uświadomiło uczniom, że rozwijanie własnych talentów już w szkole pozwala spełniać marzenia zawodowe w przyszłości.