Podsumowanie akcji “Sierpc PomoRZe”

Podsumowanie akcji “Sierpc PomoRZe”

Zebrana w Sierpcu pomoc została przewieziona dwoma busami do parafii w Dziemianach, w powiecie kościerskim leżącym w 4-kilometrowym pasie największych zniszczeń po wichurach sprzed tygodnia. Trafi ona  do sztabu kryzysowego, dalej do potrzebujących mieszkańców i strażaków.