IX Sierpeckie Biegi Pamięci Narodowej

Sierpeckie Biegi Pamięci Narodowej mają szczególne znaczenie. Dzięki nim (poprzez sportową rywalizację) przypominamy, przestrzegamy i pamiętamy o wydarzeniach, które miały miejsce 1 i 17 września, 78 lat temu. Sierpeckie przedszkola i szkoły biorąc udział w dzisiejszych biegach uczciły pamięć bohaterów poległych w obronie naszej Ojczyzny. Do udziału w patriotycznych biegach zaprosił Burmistrz Miasta Sierpc oraz MOSiR. W punktacji zespołowej miejskich szkół podstawowych I miejsce zajęła SP Nr 2