Świat moimi oczami

Spotkanie z Patrycją Malinowską – ukazanie życia niewidomego, budzenie empatii wśród dzieci.