Pierwsza pomoc – pomoc przedmedyczna

W dniu 6.10.2017 r. w ramach zajęć świetlicowych zostało  przeprowadzone szkolenie dla uczniów klasy VI d dotyczące udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie przeprowadzili uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia zdrowia i życia. Uczniowie zapoznali się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku utraty przytomności, zatrzymania akcji serca, złamania, oparzenia oraz wypadku komunikacyjnego. Uczniowie byli bardzo zainteresowani wykonywanymi ćwiczeniami. Praktycznie nauczyły się poprawnego wzywania fachowej pomocy do poszkodowanego, zabezpieczania miejsc wypadków, układania chorego w pozycji bezpiecznej, bandażowania ran, a także resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Sprzyjająca atmosfera kursu pozwoliła uczniom oswoić się z sytuacją wymagającą szybkiej i właściwej pomocy oraz dała możliwość nauczenia się właściwego postępowania z osobą wymagającą pomocy przedmedycznej.