Warsztaty profilaktyczne – „Przeciwdziałanie uzależnieniom w środowisku szkolnym- Nie daj się wciągnąć”

W dniach od 16. X. do 20. X. 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu odbyły się warsztaty profilaktyczne na temat: „Przeciwdziałanie uzależnieniom w środowisku szkolnym- Nie daj się wciągnąć” przeznaczone dla uczniów klas IV-VII, oraz 6.XI. 2017 r. spektakl profilaktyczny „Zaklęte Granie” dla uczniów klas I-III.

Celem warsztatów było uświadomienie dzieciom czym są narkotyki, dopalacze i jakie są skutki ich zażywania . Zwrócenie uwagi na mity, jakie krążą na temat narkotyków. Przekazanie uczniom wiedzy na temat przyczyn sięgania po środki psychoaktywne. Wyjaśnienie, jak szybko można uzależnić się od tych substancji. Każdy warsztat trwał 90 minut.

Prowadzącym była pani Marlena  Wajszczyk z Pracowni  Profilaktyki Krokus z Krakowa. Zajęcia były prowadzone w pojedynczych klasach  metodami aktywnymi, według założeń programu napisanego przez trenera-psychologa. W ramach tych zajęć uczniowie uzyskali odpowiedni zestaw informacji umożliwiający podejmowanie skutecznych decyzji.

Cennymi okazały się ćwiczenia, które poruszyły sferę emocjonalną uczniów i odniosły się bezpośrednio do problematyki uzależnień. Poprzez rozmowę, pracę w grupach poszerzyli i usystematyzowali swoją wiedzę na temat substancji psychoaktywnych. Spektakl profilaktyczny ‘’Zaklęte Granie’’ skonstruowano tak, by przemawiał do młodszych dzieci obrazem i przykładem, a nie tylko upomnieniami słownymi. Zapewnia to trwałe zapamiętanie pozytywnego obrazu. Nie zapomniano o atrybutach prawdziwej baśni, piosenkach, postaciach i kostiumach oraz multimedialnych efektach scenicznych.