Warsztaty z edukatorem “Cyfrowobezpieczni”

Szkoła została zakwalifikowana  do 3 edycji projektu „Cyfrowobezpieczni”.                                                                                  Bezpieczna Szkoła Cyfrowa – projekt  ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów Sieci i urzadzeń cyfrowych. Realizując projekt szczególną wagę przywiązywać będziemy do tego, by umiejętnie motywować dzieci, młodzież i rodziców do aktywności w sferze profilaktyki i zachęcania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci. Zaproponujemy systemowe rozwiązania, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych. W ramach projektu pani Elżbieta Olszewska-Lamka  zdobyła Certyfikat Szkolnego Mentora Cyberbezpieczeństwa. Pani edukator Joanna Urbańska w dniu 7.11.2017 r. przeprowadziła pierwsze warsztaty profilaktyczne w kl. VI, VII