16 listopada – Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Dzień Tolerancji ustanowiony jest przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej.

Dzięki niemu zastanowiliśmy się z uczniami przebywającymi w świetlicy nad własną postawą m.in. wobec przedstawicieli innych religii, kultur, koloru skóry, a także tych, których poglądy i zachowania różnią się od naszych.

Z tej okazji uczennice kl. VI c (Oliwia Kopycińska, Katarzyna Kokoszczyńska, Wiktoria Sochocka) pod kierunkiem wych. świetlicy przygotowały gazetkę propagującą hasło tolerancji. W ten sposób zwrócono uwagę na problem tolerancji wśród uczniów oraz tolerancji na całym świecie.