Wycieczka kl. I c i kl. I d do Krainy Świętego Mikołaja w Kołacinku