Zasady naboru dzieci do klasy pierwszej 2018/2019

INFORMACJA

Zasady naboru dzieci do klasy pierwszej  

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

na rok szkolny 2018/2019

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu prowadzi nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019. Obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci siedmioletnie (rocznik 2011), a na wniosek rodziców / opiekunów prawnych może rozpocząć naukę w szkole dziecko sześcioletnie (rocznik 2012), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2017/2018 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki   w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

W celu zapisania do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły,  rodzic / opiekun prawny dziecka wypełnia ZGŁOSZENIE, które następnie składa  w sekretariacie szkoły.

Nabór dzieci do klasy pierwszej z obwodu szkoły na rok szkolny 2018/2019 prowadzony jest w terminie:

  • od 12 lutego 2018r. do 23 lutego – do godz.: 12:00

Druk ZGŁOSZENIA można pobrać  w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły (www.sp2.sierpc.pl).

ZGŁOSZENIE klasa I druk.pdf /pobierz/   ZGŁOSZENIE klasa I druk .docx

Na wolne miejsca do klasy pierwszej  zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne, w związku z czym rodzic / opiekun prawny składa WNIOSEK o przyjęcie dziecka  do klasy pierwszej  na rok szkolny 2018/2019, który składa w sekretariacie szkoły w terminie:

  • od 26 lutego 2018r. do 19 marca 2018r. do godz. 15:00.

Wniosek – przyjęcie do kl. 1.pdf

Wniosek – przyjęcie do kl. 1.docx

Druk WNIOSKU należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej  szkoły (www.sp2.sierpc.pl).  

Ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie list kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu na rok szkolny 2018/2019 nastąpi: w dniu 12 kwietnia 2018r. o godz. 15:00.

zarz BMS w sprawie wzoru zgłoszenia kandydata

kryteria szkoły podstawowe

terminy_klasy pierwsze