DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko

DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko