Dzień Bezpiecznego INTERNETU

5.02.2018 r. z okazji „Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu” w świetlicy szkolnej została przeprowadzona dla uczniów pogadanka o bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Uczniowie naszej szkoły coraz częściej korzystają z zasobów Internetu. Toteż konieczna jest edukacja dzieci mająca na celu uświadomienie im zagrożeń i przekazanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci. Tym celom służyć ma nasza akcja “Dzień Bezpiecznego Internetu”.

Uczestnicy zajęć zostali zapoznani z:

–  zasadami bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni,

– nabyli umiejętność ochrony danych osobowych,

– zapoznali się ze sposobami ochrony komputera przed zagrożeniami internetowymi,

– zasadami użytkowania Internetu zgodnie z prawem niekorzystanie z pirackich oprogramowań.

Uczniowie zostali również zapoznani z Netykietą.

Została także wykonana gazetka ścienna dotycząca bezpieczeństwa w sieci.