Kampania społeczna “Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” !

16.03.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 przeprowadzono kampanię społeczną “Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” ! Celem kampanii jest poprawa bezpieczeństwa i nauka odpowiednich zachowań w ruchu drogowym uczniów szkół podstawowych. Patronat nad kampanią “Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Kampania jest realizowana przez samorząd województwa mazowieckiego. Dzieci otrzymały odblaskowe elementy ubioru oraz odbyły się spotkania z policją, strażą pożarną.