XXIV Hufcowy Przegląd Twórczości Zuchów i Harcerzy

XXIV Hufcowy Przegląd Twórczości Zuchów i Harcerzy

W dniu 13 kwietnia 2018 r. odbył się w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach, XXIV Hufcowy Przegląd Twórczości Zuchów i Harcerzy. W tym roku impreza wpisana była w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego. Rok 2018 został ogłoszony przez polski parlament Rokiem Harcerstwa. Przegląd odbył się pod hasłem Zuch, Harcerz, Instruktor POLAK. Artyści prezentowali na scenie 2 piosenki, o tematyce zuchowej, harcerskiej, turystycznej oraz piosenkę, pieśń o charakterze patriotycznym. Występy oceniało jury w składzie: ks. Franciszek Kuć -proboszcz parafii Bonisław, muzyk, kompozytor; Agnieszka Olszewska – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Gozdowie, Alicja Łukaszewska – nauczyciel jęz. angielskiego oraz Waldemar Lewandowski – Dyrektor Szkoły Muzycznej YAMAHA. Jury miało bardzo trudne zadanie, gdyż poziom artystyczny wszystkich wykonawców był bardzo wysoki i wyrównany. Do konkursu stanęło 10 gromad zuchowych oraz 6 drużyn harcerskich i starszoharcerskich.
Klasyfikacja końcowa Przeglądu:

Pion Harcerski:
I m – 4 DH z Rościszewa
I m – 7 WDH z Gójska
II m – 14 DH z Gozdowa
II m – 1 DH z Sierpca
III m – 16 DH z Lelic
III m – 2 DH “Wataha” z Mochowa

Do zobaczenia na jubileuszowym XXV Hufcowym Przeglądzie Twórczości Zuchów i Harcerzy.
Czuwaj!