Program edukacyjny„RODZICE I DZIECI, POWIETRZE BEZ ŚMIECI”

„RODZICE I DZIECI, POWIETRZE BEZ ŚMIECI”

Klasa III B wzięła udział w programie edukacyjnym kampanii  „Rodzice i dzieci, Powietrze bez śmieci”. Projekt ten obejmował przeprowadzenie zajęć, których celem było zebranie wiedzy na temat:

  • powietrza oraz uświadomienie zagrożenia wynikającego z zanieczyszczonego powietrza,
  • jak powstaje smog oraz wyjaśnienie czym jest niska emisja,
  • ochrony powietrza oraz recyklingu,
  • szkodliwego wpływu smogu na zdrowie,
  • jak się chronić przed smogiem.

Uczniowie przeprowadzali eksperymenty, wykonywali prace plastyczne,  segregowali odpady, odgrywali scenki. Dzięki tym czynnościom pogłębili swoją wiedzę na temat powietrza, jego zanieczyszczeń, smogu oraz sposobów walki z nimi, jak również radzenia sobie z jego obecnością. Z każdej lekcji został sporządzony raport.

wych. Katarzyna Burczyk